27-02-2014  De Mont Blanctunnel is in verband met een veiligheidsoefening beperkt toegankelijk op 17 en 18 maart tussen 22.00 en 6.00 uur.

Half uur

De tunnel wordt beurtelings een half uur opengesteld voor voertuigen die rijden van Italië naar Frankrijk en een half uur voor voertuigen die rijden van Frankrijk naar Italië. De tijden hiervoor staan op borden bij de tunnel vermeld.