22-07-2015  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarbij na een eerste kortdurende arbeidsovereenkomst een langjarige tweede arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan, zonder dat hierdoor een vaste arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer ontstaat.

Onzeker

Het is overigens nog onzeker of de nieuwe motie om een meerjarig tweede contract te sluiten, wordt aangenomen. De Tweede Kamer heeft zich positief uitgelaten over het plan. Echter, de sociale partners vinden het voorstel niet passen binnen de afspraken die zijn gemaakt in het sociaal akkoord die hebben geleid tot de Wet Werk en Zekerheid.

Compromis

Nu per 1 juli 2015 de ketenbepaling is verkort van 36 maanden naar 24 maanden, bestaat de vrees dat werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk sneller hun baan kwijtraken. Om werkgevers en werknemers tegemoet te komen, zou de aangenomen motie een compromis moeten vormen. Werkgevers kunnen hun werknemers dan eerst een korte  arbeidsovereenkomst aanbieden en daarna een langdurig tweede contract zonder dat er een vaste arbeidsovereenkomst bestaat tussen partijen.

Direct aansluitend

Op dit moment is het al mogelijk een langdurige eerste arbeidsovereenkomst aan te gaan van 24 maanden die vervolgens van rechtswege eindigt. Partijen kunnen dan, direct aansluitend, een verlenging van deze overeenkomst aangaan met een periode van maximaal drie maanden, zonder dat er een vaste arbeidsovereenkomst ontstaat. Een dergelijke constructie wordt op dit moment voornamelijk gebruikt voor werkzaamheden op projectmatige basis.