25-11-2016  De Oost-Nederlandse en Flevolandse ondernemers en overheden zijn blij met de aangekondigde investering van het Rijk van vijf miljoen euro in de verbreding van de N50 bij Kampen. De Tweede Kamerfracties VVD en PvdA dienen daarvoor op maandag 28 november een motie in bij het Kamerdebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Verkeersveiligheid

Eerder deze week kondigde minister Schultz van Haegen al aan maximaal 12,5 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van knooppunt Raalte op de N35. Dit komt tegemoet aan de wens van de regio om prioriteit te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de rijksweg N50 en N35.

Gezamenlijke lobby

“Een mooi resultaat dat we hebben bereikt door een gezamenlijke lobby en investering vanuit de provincies Overijssel en Flevoland, de Regio Zwolle, de gemeenten Kampen, Dronten ,Noordoostpolder, Urk en het bedrijfsleven”, meldt gedeputeerde Bert Boerman verantwoordelijk voor mobiliteit in Overijssel. “Voor het verbreden van het wegvak N50 Kampen – Kampen Zuid naar 2x2 rijstrokenweg van 100 km/uur is ongeveer 10 miljoen euro nodig. Als regio zijn wij samen bereid om ruim 50 procent van de kosten voor de verbreding van dit tracé voor onze rekening te nemen.”

Investeren nuttig en noodzaak

De N50 is een belangrijke verbinding tussen Noord- en Oost-Nederland. Het gedeelte Kampen - Kampen Zuid is een van de drukste wegvakken van de N50, mede door de toe- en afritten van de provinciale weg N307 richting Lelystad. En door de opwaardering van de N50 in Flevoland neemt de verkeersdruk op de N50 tussen Hattemerbroek en Rampspol alleen maar toe.

Win-win-win

Gedeputeerde Boerman: “Nu investeren is dus noodzakelijk om op zo kort mogelijke termijn de files in de spits op te lossen, veel persoonlijk leed door ongevallen te voorkomen en de economische groei van deze regio te stimuleren. Daar heeft ook de BV Nederland profijt van.”

Economische bedrijvigheid

De economische bedrijvigheid in Oost-Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. De Regio Zwolle is inmiddels uitgegroeid tot de derde economische toplocatie van Nederland. Dat zorgt ook voor een sterke groei van het verkeer in en tussen de stedelijke netwerken Zwolle/Kampen, Twente, CleanTech-Regio Stedendriehoek en Food Valley en richting Ruhrgebied.