27-01-2014  Nederland heeft onlangs multilaterale overeenkomst M268 ondertekend. Deze overeenkomst heeft betrekking op het vervoer van lege, ongereinigde verpakkingen met restanten gevaarlijke stoffen, grote verpakkingen en IBC’s, die zijn bestemd voor vernietiging of terugwinning van hun materiaal.

Gevarenklasse

Deze verpakkingen mogen onder voorwaarden worden ingedeeld in gevarenklasse 9, UN 3509, waarbij het merendeel van de ADR-voorschriften niet meer van toepassing is.

Meer informatie hierover staat in de EVO-Kennisbank.