22-11-2012  De N34 tussen de witte Paal (kruising N36) en Coevorden wordt een 100-km-weg. Dit hebben Provinciale Staten van Overijssel onlangs besloten.

Bereikbaarheid

Er komen ongelijkvloerse kruisingen, alle verharde en onverharde oversteken worden gesloten en de rijbaan wordt verbreed. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de N34 verbeteren. De weg vormt een belangrijke verbindingsroute tussen grote delen van Overijssel en Noord-Nederland.

Kosten en planning

De kosten bedragen circa 50 miljoen euro. Behalve de provincie Overijssel dragen ook de provincie Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden bij aan de vernieuwde N34. De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting in 2015. Medio 2016 is de vernieuwde N34 klaar.

Verbetering provinciaal wegennet

De verbetering  van de N34 sluit aan bij het plan van de provincie voor de verbetering van het provinciale wegennet in Overijssel. Er zijn eveneens plannen voor verbetering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden en Zwolle en Wijthmen en de N340 tussen Ommen en Zwolle.

Overleg

EVO overlegt geregeld met de provinciale politiek en wijst op het economisch belang van een goed provinciaal wegennet.