03-02-2014  De N35 tussen Zwolle en Wijthmen wordt verbreed en verlegd. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor het ontwerptracébesluit ondertekend. Het gehele wegdeel wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en komt om Wijthmen heen te liggen. Bovendien wil de minister de snelheid op het traject verhogen naar 100 kilometer per uur.

48 miljoen euro

Met de modernisering is een bedrag gemoeid van ruim 48 miljoen euro, waarvan de regio 29 miljoen voor zijn rekening neemt. De aanpak van het traject is onderdeel van vier projecten die de gehele N35 tussen Zwolle en Enschede de komende jaren moeten verbeteren. Het streven is om de weg in 2016 open te stellen.

Lobby

EVO heeft zich bij de politiek hard gemaakt om deze weg aan te pakken. In het voortraject heeft EVO deelgenomen aan de werkgroep die het ministerie van advies voorzag over het te kiezen tracé. Vorig jaar nog stond het project op de lijst van wegenprojecten die werden uitgesteld door de bezuinigingen bij het ministerie van Infrastructuur en milieu. Door een forse lobby van gezamenlijke overheden en het bedrijfsleven heeft Den Haag deze bezuinigingen later weer teruggedraaid. EVO blijft betrokken bij het project en is van mening dat naast dit deeltraject de gehele N35 Zwolle-Almelo toe is aan een forse kwaliteitsverbetering.