Samen met andere partijen zoekt evofenedex naar alternatieven

Leestijd 2 minuten

22-07-2021  In verband met onderhoudswerkzaamheden is de A12 in september en oktober 2021 gedurende 9 dagen afgesloten tussen Utrecht knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug in de richting van Den Haag. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben voor bedrijven die gebruikmaken van dit traject. Rijkswaterstaat stelt dat chauffeurs rekening moeten houden met omleidingsroutes en extra reistijd, die kan oplopen tot 60 minuten.

Rijkswaterstaat voert in september en oktober groot onderhoud uit aan de A12 tussen Utrecht knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk richting Den Haag. Dit traject is dan afgesloten voor verkeer van maandag 27 september 21.00 uur tot donderdag 7 oktober 5.00 uur. Daarnaast zijn er minder rijstroken beschikbaar tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk.

Alternatieven?

Deze afsluiting kan voor veel vertraging en dus omzetverlies leiden bij bedrijven die met wegvervoer over de A12 te maken hebben. evofenedex staat in nauw contact met Rijkswaterstaat en andere ondernemersverenigingen en brancheorganisaties om te kijken of er alternatieven mogelijk zijn die de vertraging kunnen beperken.

Compensatie

Bedrijven die door de afsluiting van de A12 ernstig gedupeerd worden, kunnen mogelijk een beroep doen op de Wet op de Nadeelcompensatie. Zij doen er dan ook verstandig aan hun extra kosten (omrijden) en omzetderving tijdens de periode van afsluiting bij te houden. Wel willen we deze bedrijven er nadrukkelijk op wijzen dat nadeelcompensatie door de overheid in de regel pas in beeld komt als de afsluiting van een weg of brug langere tijd duurt. Dit omdat er, om in aanmerking te komen van compensatie, hoge eisen worden gesteld aan de omvang van de omzetderving en de toename van omrijdkosten op jaarbasis.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder