26-06-2013  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat met de regio en het bedrijfsleven overleggen hoe bezuinigd moet worden op de bedieningstijden van de sluizen voor de binnenvaart.
Dat bleek dinsdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Schultz wil pas na de zomer komen met een definitief voorstel over de invulling van de bezuinigingen.

Verstandig

EVO vindt het verstandig dat wordt gekeken naar de bediening van de sluizen, zodat de schade voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperkt blijft. Toch blijft de verladersorganisatie benadrukken dat de bezuinigingen nauwelijks iets oplevert.

Het kabinet wil bezuinigen op het aantal uren waarop sluizen en bruggen bediend worden. Daarbij gaat het om veertig fulltime banen – wat twee miljoen euro moet opleveren. Door de bezuiniging wordt de bedieningscapaciteit van sluizen op sommige plekken met 45% gekort.

Afhankelijk

Bedrijven die voor hun bevoorrading en afzet afhankelijk van de binnenvaart zijn, krijgen hierdoor met vertragingen en dus hogere kosten te maken. Dat zorgt voor een verslechtering van hun concurrentiepositie en een slechter vestigingsklimaat voor Nederland. Dat kost volgens EVO veel meer dan de twee miljoen die de maatregel lijkt op te leveren.

Efficiencyverbeteringen, zoals sluizen op afstand of op aanvraag bedienen, moeten de schade van de bezuiniging verminderen. De minister van Infrastructuur en Milieu wil hierover in overleg met regionale overheden.

Bijdragen

Ook wil de minister dat provincies financieel bijdragen om de sluisbedieningstijden op peil te houden. De Tweede Kamer reageerde terughoudend – niet alle provincies hebben hier geld voor en de economische schade zal er niet minder om zijn. EVO acht het echter onaanvaardbaar om, zoals de minister vanavond suggereerde, bedrijven mee te laten betalen. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een betrouwbare infrastructuur.