Naar nieuwe markten

Nederlandse exporteurs lijken het de laatste jaren steeds vaker dicht bij huis te zoeken

07-05-2018  Traditioneel gaat het grootste deel van onze export - ruim twee derde - naar landen binnen de Europese Unie. Toch kijken Nederlandse exporteurs voor hun afzetmarkten wel degelijk ook buiten de grenzen van de EU. Dat is zeker het geval bij de respondenten van het jaarlijkse onderzoek Trends in Export van evofenedex en Atradius. De verhouding EU en niet-EU lijkt echter te verschuiven.

Als je op basis van de Trends in Export-onderzoeken sinds 2000 analyseert welke exportmarkten op het verlanglijstje van ondernemers stonden en welke ze daadwerkelijk betreden hebben, dan duiken met name landen buiten de grenzen van Europa op. Toch laten de exporteurs uit het onderzoek sinds een aantal jaar een ‘terugtrekkende’ beweging zien, in die zin dat zij zich meer op markten binnen de EU zijn gaan richten. Zo is het aandeel van de export naar landen binnen de EU steeds verder gestegen: van 64% in 2012 naar 72% in 2017. Het is voor het eerst, sinds het onderzoek 20 jaar geleden begon, dat dit percentage boven de 70% ligt. Daarnaast is het percentage exporteurs dat de afgelopen tien jaar nieuwe markten heeft betreden gestaag gedaald: van 58% in 2008 tot 29% in 2017. En hoewel hun vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat weer stijgt, geeft slechts 18% van de onderzochte exporteurs aan van plan te zijn in 2018 nieuwe markten te betreden.

Nieuwe markten dichterbij

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden die nieuwe markten ook steeds vaker dichter bij huis gezocht. Waar China door de jaren heen onverminderd populair is gebleven, verloren Rusland, Brazilië en India gaandeweg hun glans. Daarvoor in de plaats kwamen de Verenigde Arabische Emiraten, wint de Verenigde Staten steeds verder aan belang, piekte de interesse in Iran en is Zuidoost-Azië in trek. Maar ook Portugal, Italië en vooral Spanje komen weer op. Er is hernieuwde aandacht voor het Verenigd Koninkrijk en de verwachtingen voor Duitsland zijn hooggespannen. Zo lijkt het economisch herstel van de eurozone zich één op één te vertalen in het (opnieuw) aangaan van handelscontacten met nabij gelegen landen en het verder verdiepen van bestaande relaties aldaar.

Blijven groeien

Uitbreiding met nieuwe exportmarkten heeft lang bovenaan de lijst met redenen voor stijging van de exportomzet gestaan. Maar met het verbeteren van de economische situatie op bestaande markten, waardoor klanten meer orders plaatsen, lijkt de noodzaak tot uitbreiding ‘in den vreemde’ nu minder noodzakelijk. Want waarom zou je? De ins en outs van een huidige afzetmarkt zijn immers bekend en die verder uitbreiden is op het moment aantrekkelijker dan een nieuwe markt betreden. Maar de kansen die de aantrekkende economie van Europa biedt, zullen langzaam opraken. Het economisch tij kan omslaan en dan wil of moet je toch je blik weer verruimen.

Over de auteur: Mariëlla Dalstra-van Emst is corporate communications manager bij Atradius Nederland.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder