03-01-2017  Als de onverwachte, langdurige sluiting van de Merwedebrug bedrijven schade heeft bezorgd, hebben zij mogelijk recht op nadeelcompensatie. Rijkswaterstaat biedt bedrijven de mogelijkheid om een verzoek tot een vergoeding in te dienen. Dit verzoek zal door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld.

Drempelverlaging

EVO en Fenedex hebben er bij minister Schultz van Infrastructuur op aangedrongen om de drempel voor deze schadevergoeding omlaag te halen, van de oorspronkelijke vijftien naar vijf procent. Dit heeft de minister eind vorig jaar toegezegd. Het gevolg: bedrijven die minstens vijf procent van hun jaarlijkse omzet of totale (logistieke) kosten aan schade hebben ondervonden door de afsluiting van de brug, kunnen nu proberen aanspraak te maken op de nadeelcompensatie. Bedrijven kunnen het aanvraagformulier invullen.

Informatie

Bedrijven kunnen de nadeelcompensatie aanvragen bij Rijkswaterstaat. Leden van EVO en Fenedex kunnen contact opnemen met EVO-bedrijfsjuriste Ilhame Saadi voor alle juridische vragen met betrekking tot de nadeelcompensatie of via bedrijfsjuristen@evo.nl.