20-10-2016  Voor bedrijven die zijn gedupeerd door de afsluiting van de Merwedebrug voor verkeer zwaarder dan 3500 kilogram is er de mogelijkheid om bij Rijkwaterstaat een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen. Dit verzoek zal door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld.

Gevolgen

De verwachting is dat de spoedreparaties aan de brug nog zes weken gaan duren. De gevolgen voor het huidige verbod op voertuigen zwaarder dan 3500 kilogram is nog niet bekend. In het meest positieve geval wordt er al zwaar verkeer gedurende deze periode toegelaten.

Aanvraagformulier

Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding, moet een aanvraagformulier worden ingediend bij Rijkswaterstaat. Bedrijven die onevenredig zwaar zijn getroffen door de afsluiting kunnen een aanvraag indienen voor een voorschot, mocht blijken dat zij niet kunnen wachten tot opheffing van het huidige verbod om de balans op te maken. Elke aanvraag zal apart worden beoordeeld door de commissie.

Oproep

EVO roept haar leden op gebruik te maken van de nadeelcompensatieregeling. Mocht het invullen van het aanvraagformulier vragen oproepen, dan kunnen de EVO-bedrijfsjuristen ondernemers bijstaan voor correcte invulling van dit document.