Nader onderzoek nodig naar maatregelen bij gevaarlijk weer

Laat Onderzoeksraad voor de Veiligheid nader onderzoek doen naar oorzaak ongevallen met vrachtauto’s tijdens storm

19-01-2018  De westerstorm die donderdagochtend over Nederland raasde, heeft tot grote persoonlijke en materiele schade geleid. Door veel ondernemers zijn de waarschuwingen van de overheid overgenomen. Veel vrachtwagens zijn aan de kant gezet of er zijn andere maatregelen genomen zoals het toevoegen van extra ballast.

Desondanks zijn 66 vrachtwagens omgewaaid waardoor gevaarlijke situaties ontstonden en er veel  oponthoud op het wegennet was. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de vrachtwagenchauffeur uit Zwolle die dodelijk werd geraakt door een afgebroken tak toen hij de weg wilde vrijmaken.

Effectiever inspelen op gevaarlijk weer

Dat roept de vraag op welke maatregelen er genomen kunnen worden om beter in te spelen op gevaarlijke  weersomstandigheden. Onze vereniging, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven, ondersteunt de oproep van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dan ook van harte om lering te trekken uit de gevolgen van deze storm. Als onderdeel van de ‘fileaanpak 2020’ wordt door de rijksoverheid in overleg met evofenedex al gekeken hoe het bedrijfsleven effectiever kan inspelen op gevaarlijk weer. In samenspraak met onze leden gaan we kijken welke aanvullende maatregelen bij kunnen dragen aan de veiligheid op de weg.

Nader onderzoek benodigd

Wij concluderen dat in een breder onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid, gekeken moet worden waarom een groep chauffeurs de waarschuwingen van het KNMI en Rijkswaterstaat niet heeft opgevolgd. Waren deze chauffeurs te laat op de hoogte van de ernst van de storm of hebben zij de risico’s onderschat? Of is de veiligheidscultuur in hun organisatie onvoldoende waardoor zij zich niet gesterkt voelden om te stoppen? Ook zou de communicatie vanuit de overheid naar de vervoerssector nader onder de loep genomen moeten worden.

Waarschuwingsmethodiek

Het KNMI waarschuwt als het weer risico oplevert om zo bij te dragen aan een veilig en bereikbaar Nederland. Op www.knmi.nl is te zien of er waarschuwingen van kracht zijn. Waarschuwingen voor code oranje en code rood worden getwitterd (@knmi) en verschijnen op NOS teletekst (pagina 713). Door Rijkswaterstaat worden de waarschuwingen van de KNMI omgezet naar een advies voor het verkeer. Dit gebeurt via de website van Rijkswaterstaat en de twitteraccount @Rijkswaterstaat.