10-11-2011  EVO is voorlopig gerustgesteld door de toezegging van staatssecretaris Weekers van Financiën dat hij met EVO, TLN en de eurovignetlanden - België, Luxemburg, Denemarken en Zweden - in nader overleg gaat over de afschaffing van het vignet per 1 januari 2013. Weekers deed deze toezegging deze week aan de Tweede Kamer. Het kabinet streeft er nog altijd naar het eurovignet in 2013 af te schaffen, maar ook om dat gezamenlijk met de verdragspartners te doen.

Ongewenste effecten

EVO maakt zich zorgen over ongewenste effecten van de afschaffing van het vignet. De organisatie wil voorkomen dat (eigen) vervoerders behalve de generieke verhoging van de motorrijtuigenbelasting (mrb) alsnog de kosten voor een eurovignet in het buitenland moeten dragen.

Ondernemers onevenredig hard getroffen

Ook vreest EVO dat ondernemers die niet of weinig gebruikmaken van het eurovignet onevenredig hard worden getroffen door verhoging van de mrb. De organisatie heeft daarom de afgelopen weken intensief contact gehad met Tweede Kamerleden en staatssecretaris Weekers.

Verhoging mrb

Om de administratieve lasten te verlichten, is in het Belastingplan 2012 de afschaffing van het eurovignet per 1 januari 2013 opgenomen. Hiervoor in de plaats heeft de staatssecretaris gekozen voor een verhoging van de motorrijtuigenbelasting (mrb) met 122 procent voor zware vrachtauto’s (>12 ton) en de introductie van een opslagpercentage van 20 procent op de mrb voor vrachtauto’s met een Euro-3-motor.

EVO ziet de bereidheid tot nader overleg als een klein succes. De wens om de maatregel zorgvuldig uit te werken met het bedrijfsleven, heeft gehoor gevonden bij Weekers.