Ledenvraag | Moet ik voor mijn oudere chauffeurs rekening houden met andere regels voor wat betreft de nascholing?

Antwoord van EVO Ledenservice

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 waren in Nederland vrijgesteld van de nascholing voor chauffeurs. Deze vrijstelling is echter door ingrijpen van Europa vervallen per 1 juni 2015. Chauffeurs die hun C-rijbewijs verlengd of vernieuwd hebben tussen het van kracht worden van de richtlijn op 10 september 2009 en het vervallen van de vrijstelling op 1 juni 2015 hebben de code 95 automatisch op het rijbewijs gekregen, met gelijke geldigheidsdatum als het rijbewijs. Bij een eerstvolgende verlenging van het rijbewijs krijgen zij deze niet meer automatisch op het rijbewijs. Verloopt het rijbewijs vóór 10 september 2016, dan geldt voor deze chauffeurs hetzelfde als voor veel andere chauffeurs. Als het rijbewijs C is gehaald voor 10 september 2009, is de chauffeur basisvakbekwaam tot 10 september 2016. Per 10 september 2016 moet de code 95 op het rijbewijs staan of moet de chauffeur van een vrijstelling gebruik kunnen maken. Voor het verkrijgen van de code 95 op het rijbewijs moet 35 uur nascholing worden gevolgd.