Nederland achter standpunten EU over handelsrelatie met VK

Zeven aandachtspunten van evofenedex meegenomen in conceptmandaat

07-02-2020  De door de Europese Commissie geformuleerde uitgangspunten voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK) over een handelsakkoord kunnen op goedkeuring rekenen van Nederland. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in een brief  aan de Tweede Kamer geschreven. De inhoud sluit aan bij de door evofenedex vorige week aan het kabinet gestuurde brief met daarin zeven aandachtspunten voor de toekomstige handelsrelatie.

Blok concludeert in zijn brief dat het door de Europese Commissie opgestelde conceptmandaat de Nederlandse belangen dekt en een basis biedt voor de brede en diepe toekomstige relatie die het kabinet wil met het VK. Op het gebied van handel is de inzet een breed en evenwichtig economisch partnerschap, bestaande uit een vrijhandelsakkoord en bredere sectorale samenwerking. De EU streeft naar tarief- en quotavrije markttoegang mits het gelijk speelveld wordt verzekerd. Ook afspraken die non-tarifaire belemmeringen wegnemen, onder meer door technische samenwerking en soepele douaneprocessen, vallen hieronder.  Markttoegang kan worden geboden op basis van voldoende gelijk speelveld afspraken.

Voor Nederland is het van groot belang dat er wordt ingezet op brede bepalingen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie. Dit is des te belangrijker gezien de geografische nabijheid van het VK en het wederzijds economisch belang. Het conceptmandaat voorziet in afspraken over staatssteun, mededinging, staatsbedrijven, sociale- en arbeidsstandaarden, milieustandaarden, klimaatverandering en relevante belastingzaken. Ook beschrijft de brief hoe het kabinet de wederzijdse markttoegang in het internationaal transport, zowel op het gebied van luchtvaart als wegtransport, in het mandaat ziet gewaarborgd. Op onze aanbevelingen om een implementatietermijn en administratieve lastentoets toe te voegen aan de onderhandelingsvoorwaarden wordt in de kabinetsbrief niet ingegaan.

Proces onderhandelingen

De Europese Raad beoogt het mandaat op 25 februari vast te stellen. Daarna kunnen de onderhandelingen met het VK beginnen. Het blijft een enorme opgave om over zo’n hoeveelheid aan belangrijkste onderwerpen binnen elf maanden tot een gedragen akkoord te komen. Net als evofenedex waarschuwt Blok dat gezien de korte onderhandelingsperiode het risico op een no deal scenario nog steeds aan de orde is.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder