Nederland en Duitsland werken samen aan beter spoor

Gezamenlijke werkgroep voor digitalisering en automatisering

10-04-2019  Nederland en Duitsland trekken samen op in het nog aantrekkelijker en efficiënter maken van spoorgoederenvervoer. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en haar Duitse collega-staatssecretaris Enak Ferlemann maakten hierover gisteren afspraken in Berlijn.

Grensoverschrijdend testen

Nederland en Duitsland gaan via een gezamenlijke werkgroep meer samen optrekken in onder meer digitalisering en automatisering van de sector. Zo worden innovaties, zoals zelfrijdende treinen straks grensoverschrijdend getest.
Door gerichte investeringen en efficiënter gebruik van het spoornetwerk en door het beter op elkaar laten aansluiten van werkprocessen moet het sneller mogelijk worden om nog langere treinen (van 740 meter) te laten rijden. 

In zowel Nederland als Duitsland zijn het afgelopen jaar ambitieuze maatregelenpakketten vastgesteld die de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer moeten verbeteren. In Nederland werd ook vastgelegd dat goederenvervoerders zich op verschillende manieren inzetten om de hinder van trillingen en geluid voor omwonenden van het spoor te verminderen.

Om bedrijven meer bekend te maken met de mogelijkheden van transport via het spoor organiseren wij op 14 juni de bijeenkomst 'Gouden kansen pakken met binnenvaart en spoor'. 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder