09-02-2017  Nederland heeft als handelsland veel te verliezen als het fout gaat met de Europese samenwerking. Daarvoor waarschuwen economen van Rabobank. In een rapport schetsen zij onder meer een rampscenario waarbij de export flink terugloopt en de werkloosheid de pan uit rijst.

Nederland is al decennialang de toegangspoort van het continent. Dat levert volgens de Rabo-deskundigen veel welvaart en banen op.

Prijskaartje

Het is ‘misleidend en gevaarlijk’ om bij discussies over de toekomst van de EU erg gemakkelijk over de financieel-economische consequenties heen te walsen, staat in het rapport. "Want of het nu gaat om de Brexit, het afremmen van de internationale vrijhandel, of het uit de euro of zelfs de EU stappen door ons land, er kleeft altijd een prijskaartje aan, dat soms hoog kan uitvallen", aldus het rapport.

Samenwerking

De economen wijzen er verder op dat de samenwerking tussen de lidstaten moet worden verbeterd. Als er te lang op de huidige weg wordt doorgemodderd ‘met almaar aanhoudende onrust en onvrede zonder echt effectief beleid', zal dat uiteindelijk ook uitmonden in het uiteenvallen van de EU, waarschuwen de economen.

Gelijk speelveld

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voert evofenedex door middel van een tienpuntenplan voor meer export en een slimmere logistiek, campagne voor een open en eerlijk Europa. Grenscontroles vertragen de handel en productie. Alleen slimme veiligheidsmaatregelen garanderen een veilige en efficiënte goederenstroom binnen de EU.

Tegelijkertijd vullen Europese lidstaten details van Europese regels echter grotendeels zelf in. Dit leidt tot een wirwar van regels die per land verschillen. Dit is volgens evofenedex oneerlijk. De vereniging pleit daarom voor een gelijk Europees speelveld.

(ANP)