26-07-2016  Nederland heeft de zogeheten multilaterale overeenkomst 299 ondertekend. De overeenkomst heeft betrekking op het ADR-vervoer van gassen in drukhouders die worden geïmporteerd in Nederland vanuit de Verenigde Staten volgens de speciale voorschriften van ADR 1.1.4.2 en die een Amerikaanse DOT-keuring (‘US Department of Transportation’) hebben ondergaan.

Afwijking van de eisen

In afwijking van de ADR-toelatings- en keuringseisen voor drukhouders, mogen gassen en vloeistoffen die zijn opgesomd in de tabellen van ADR 4.1.4.1, verpakkingsinstructie P200, onder voorwaarden worden vervoerd vanaf de tijdelijke opslagplaats naar de eindgebruiker.

Geldigheid

De overeenkomst is opgesteld als verlenging van multilaterale overeenkomst 237, die een geldigheid had tot 1 juni 2016. Multilaterale overeenkomst 299 geldt tot 1 juni 2019, tenzij de overeenkomst wordt ingetrokken vóór deze datum door ten minste één van de overeenkomstsluitende partijen.