19-06-2013  Vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de regels van het ADR. Elke staat die is aangesloten bij het ADR kan het initiatief nemen een multilaterale overeenkomst op te stellen over een voorschrift dat afwijkt van de ADR-regels. Vaak gaat het om een voorschrift dat al kan worden toegepast vooruitlopend op een wijziging in het ADR.

Keuring drukhouders

Nederland heeft onlangs multilaterale overeenkomst 261 ondertekend. Deze overeenkomst heeft betrekking op erkende accreditaties bij de keuring van (UN-)drukhouders.

Accreditaties

In de voorschriften van ADR 1.8.6.8, 6.2.2.10, 6.2.3.6.1 en de bijzondere bepalingen TA 4 en TT 9 van 6.8.4 worden accreditaties erkend van zowel norm EN ISO/IEC 17020:2012 (behalve clausule 8.1.3) als norm EN ISO/IEC 17020:2004.

Geldigheid

De overeenkomst is geldig tot en met 28 februari 2015 voor het vervoer op het grondgebied van partijen die deze overeenkomst hebben ondertekend.

Leden kunnen meer informatie over deze multilaterale overeenkomst nalezen in de EVO-Kennisbank. Hiervoor moet u inloggen.