02-06-2016  Nederland heeft onlangs multilaterale overeenkomst M291 ondertekend, vooruitlopend op wijzigingen in het ADRRID/ADN per 1 januari 2017.

Perchloorzuur

M291 heeft betrekking op verpakkingsinstructie P502, bijzonder verpakkingsvoorschrift PP28, voor het vervoer van UN-nummer 1873 (Perchloorzuur met meer dan 50 massa-% maar ten hoogste 72 massa-% zuur).

Glas of kunststof

Het huidige bijzondere verpakkingsvoorschrift PP28 van P502 moet als volgt worden gelezen: ‘PP28 voor UN-nummer 1873, delen van verpakkingen die in direct contact staan met perchloorzuur moeten zijn vervaardigd van glas of kunststof.’

Tekst overeenkomst

De tekst van deze en andere multilaterale overeenkomsten en de landen die medeondertekend hebben, staan in de EVO Kennisbank (uitsluitend voor leden).