07-02-2017  Nederland is na Singapore het beste handelsland ter wereld. Dit blijkt uit het rapport Global Enabling Trade Report 2016, gepubliceerd door het World Economic Forum en de Global Alliance for Trade Facilitation.

Evofenedex is verheugd met de erkenning, maar meent ook dat deze goede positie niet vanzelfsprekend is. Continue investeringen zijn cruciaal om de goede handelspositie te waarborgen.

Sterk

Het rapport beoordeelt landen op basis van de werking van overheden, beleid, infrastructuur en ondersteunende diensten voor handelsfacilitatie. Het rapport roemt de Nederlandse haveninfrastructuur, de Nederlandse positie als hub voor luchtverkeer en het goede wegennetwerk. Ook de geografische verbinding met de rest van Europa wordt gezien als zeer sterk. Complexe importprocedures en beperkte toegang tot financiering worden genoemd als aandachtspunten.

Stembus

In maart 2017 gaat Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. evofenedex benadrukt de noodzaak om handel en logistiek prioriteit te geven in de verkiezingsprogramma’s. Alleen daarmee kan de goede handelspositie van Nederland gewaarborgd blijven. evofenedex presenteert hiervoor een 10-puntenplan en roept politieke partijen op het plan te gebruiken om hun koers te bepalen.