22-01-2016  Nederlandse bedrijven krijgen vanaf 1 januari 2017 de mogelijkheid om internationale handelsconflicten voor te leggen aan de Nederlands Commercial Court (NCC). De Raad voor de Rechtspraak, het overkoepelend orgaan van de Nederlandse rechters, publiceerde gisteren het definitieve plan voor de oprichting hiervan.

Concurrentie

Nederland is niet het eerste land in Europa dat een Commercial Court opricht. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben al eerder een Commercial Court opgericht. Het doel van de Britten is om Londen tot het centrum van de internationale geschillenbeslechting te maken. Het lijkt erop dat Nederland door middel van de oprichting van de NCC de concurrentie wil aangaan met Groot-Brittannië.

Korte doorlooptijden

De primaire taakstelling van de NCC is het vestigen van een speciale rechtbank voor de beslechting van nationale en internationale handelsgeschillen met omvangrijke financiële belangen. Het is de bedoeling door weinig uitstelmogelijkheden voor partijen en de rechter korte doorlooptijden van juridische procedures te realiseren.

Wetgeving

Eerder verleende minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie zijn steun aan het plan. Hij gaf te kennen dit jaar met de hiervoor benodigde wetgeving te komen.

Amsterdam

Behalve in Londen bestaan er al Commercial courts in Dublin, Delaware (Verenigde Staten), Dubai en Singapore. De vestigingsplaats van de NCC zal Amsterdam worden, als speciale kamer van de Amsterdamse rechtbank en het gerechtshof. De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak lichtte de keuze voor Amsterdam toe door te refereren aan de grote bedrijven die over het algemeen in Amsterdam zitten en de aldaar gevestigde advocatuur die zich gespecialiseerd heeft in conflicten tussen ondernemingen.