03-07-2013  Nederland gaat het wetgevende proces in gang zetten dat zal leiden tot de ratificatie van de zogenoemde Rotterdam Rules, ofwel het Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor het internationale vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee. Dat heeft minister Ivo Opstelten van Justitie laten weten.

Wetgeving

Het verdrag onder de noemer Rotterdam Rules werd in 2008 door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen en regelt het zeevervoercontract. Het verdrag vervangt een bestaande regeling op dit terrein, die grotendeels uit 1924 stamt en op zijn beurt weer gebaseerd is op Amerikaanse wetgeving uit 1893.

De technologische en juridische ontwikkelingen sindsdien brengen met zich mee dat deze bestaande regeling volstrekt verouderd is. De Rotterdam Rules brengen het zeevervoerrecht weer geheel up-to-date. Het verdrag treedt in werking wanneer twintig landen het hebben geratificeerd.

Modernisering

In juni deden verschillende ondernemersorganisaties, waaronder EVO, het verzoek aan minister Opstelten om het proces in werking te zetten dat moeten leiden tot ratificatie. Gezien de globalisering van de economie en het feit dat meer dan 80 procent van de wereldhandel per zeeschip wordt vervoerd, is modernisering van het zeevervoerrecht hard nodig, vinden de organisaties.

Nederland is, na de VS, China, Japan en Duitsland het vijfde handelsland ter wereld. Uit de cijfers van de laatste jaren blijkt telkens weer dat het vooral de export en handelssector van onze economie is die Nederland door de crisis moet trekken. Ook profiteert de relatief grote Nederlandse haven- en vervoersector van het handelsbevorderende effect van de Rotterdam Rules, menen de organisaties.