11-04-2013  Het protectionistische beleid van de Nederlandse politiek hindert bedrijven die belang hebben bij een ongehinderde goederenstroom. ‘En als die levensader van de economie dichtslibt, staat ons de crisis na de crisis te wachten’, aldus EVO-directeur Van der Kuijl vandaag in het Financieele Dagblad.

Maatregelen

Van der Kuijl stelt dat protectionistische maatregelen de Nederlandse economie op de lange termijn schaden. Zo besloot het kabinet onlangs de toetreding tot de Nederlandse markt voor het beroepsgoederenvervoer niet te vereenvoudigen, nam de Tweede Kamer een motie aan om de binnenvaartsector te hulp te komen en trok het Nederlandse parlement de gele kaart tegen de liberaliseringplannen van de Europese Commissie voor het spoor.

Protectionisme

‘De vrije markt heeft op dit moment weinig politieke vrienden’, stelt Van der Kuijl. ‘En dat is uiteindelijk slecht voor de economie. In de eerste plaats omdat iedere inperking van marktwerking de vrije keuze van de verlader beperkt. Dat is voor ons niets minder dan een kwestie van principe. Maar achter dat principe schuilt ook het praktische besef dat minder marktwerking een rem zet op innovatie en logistieke kosten voor bedrijven opdrijft. Dat betekent dat in Nederland gevestigde bedrijven zich uiteindelijk óf uit de markt prijzen, óf zich genoodzaakt zien hun logistieke operatie te verplaatsen.’

Plunderpot

Volgens Van der Kuijl is er een constructievere rol van de overheid denkbaar, namelijk vrije vervoermarkten bevorderen, administratieve lasten terugdringen en hoogwaardige infrastructuur aanleggen en onderhouden. Helaas staat het laatste onder druk, aldus Van der Kuijl. ‘Enkele dagen geleden trokken EVO, TLN, Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland aan de bel toen bleek dat er nog eens een verborgen, extra bezuiniging op het infrastructuurfonds van 1,6 miljard euro tot 2028 plaatsvindt. Niet voor niets kwalificeert het gezamenlijke bedrijfsleven dit fonds nu als plunderpot van het kabinet.’

Van der Kuijl concludeert dat de politiek met steeds legere handen staat tegenover bedrijven die belang hebben bij een ongehinderde goederenstroom. ‘En als die levensader van de economie dichtslibt, staat ons uiteindelijk de crisis na de crisis te wachten.’.