25-05-2016 - update  De brandbrief die EVO en Fenedex initieerden en samen met 23 andere organisaties hebben gestuurd aan minister-president Rutte heeft inmiddels een brede maatschappelijke discussie teweeg gebracht. Behalve uitgebreide aandacht in de media, hebben verschillende politici een reactie gegeven. "De files nemen toe, de treinen zitten propvol en je kan je fiets niet kwijt op het station", zei D66 tegen NU.nl in een reactie op de brief. 

De Tweede Kamer heeft het kabinet verzocht een reactie te geven op de brief van EVO en Fenedex en hun coalitiepartners.

EVO en Fenedex beogen de discussie de komende tijd verder voort te zetten in de media, de politiek en onder haar eigen achterban.


23-05-2016  In een brandbrief aan de minister-president roepen 24 organisaties dit en het komend kabinet op aanzienlijk meer aandacht te geven aan en geld te investeren in mobiliteit. Het geld is volgens de partijen nodig voor meer verbindingen, betere doorstroming en meer comfort op wegen en fietspaden en voor verbeteringen op het spoor, op het water en in de lucht. Die verbeteringen zijn nodig voor de toekomstige welvaart en het welzijn van Nederland.

Extra investeringen

EVO en Fenedex, initiatiefnemers van de brief, vinden het belangrijk voor hun leden dat juist in tijden van een aantrekkende economie de bereikbaarheid op peil blijft.

De 24 partijen die de brief hebben ondertekend, constateren dat de mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders in Nederland stagneert nu de economie weer groeit. Daarom zijn extra investeringen in weg-, luchtvaart-, spoor-, fiets-, waterinfrastructuur onvermijdelijk, stellen zij.

Projecten

Een lijst met voorbeelden van nog niet geprogrammeerde of vertraagde projecten onderschrijft volgens de 24 de noodzaak veel meer geld vrij te maken dan tot nog toe gepland.

De voorbeelden staan in de brief aan minister-president Rutte. (Zie bijlage.)

Machiel van der Kuijl licht toe