Nederland zal CETA toch niet wegstemmen?

evofenedex pleit namens haar leden voor werkbare handelsverdragen.

02-12-2019  De Tweede Kamer stemt na het kerstreces over CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Dit trad in 2017 voorlopig in werking, maar is pas afgerond als alle lidstaten het ratificeren. evofenedex pleit namens haar leden voor werkbare handelsverdragen. Daarom boden wij op dinsdag 26 november samen met enkele leden de Tweede Kamer een petitie aan.

In politiek Den Haag is momenteel veel discussie over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Dit vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada trad in 2017 voorlopig in werking, maar is pas afgerond als het door alle lidstaten is geratificeerd. In Nederland kwam CETA medio oktober in het nieuws toen de PvdA, in het verleden een belangrijke voorvechter van dit handelsverdrag, haar steun introk.

Goede blauwdruk

De voorstanders van CETA benadrukken de voordelen van dit vrijhandelsverdrag en het belang van een goede blauwdruk voor nieuwe handelsverdragen met niet-westerse economieën. Tegenstanders wijzen vooral op oneerlijke concurrentie voor de landbouw en veeteelt. Ook vrezen zij dat multinationals via CETA overheden buiten de nationale rechter om kunnen aanklagen bij een nieuw onafhankelijk hof. Het grote bezwaar van de PvdA is dat dit hof niet toegankelijk is voor klachten vanuit maatschappelijke organisaties.

16.000 banen

Volgens de voorstanders vereenvoudigt CETA de handel tussen Canada en Europa. Zo hoeven bedrijven bijna geen importtarieven meer te betalen bij het exporteren van producten. Bovendien accepteren Canada en Europa elkaars productietechnieken voor goederen. Hierdoor zal het vrijhandelsverdrag volgens de Europese Commissie kunnen leiden tot een jaarlijkse groei van 11,6 miljard euro in het Europese BBP. Nederland exporteert in totaal 3,8 miljard euro aan goederen en 2,7 miljard euro aan diensten naar Canada. Het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat daar 1,6 miljard euro aan import uit Canada tegenover staat. Meer dan 600 Nederlandse bedrijven handelen nu op Canada en sinds 2017 is deze handel gegroeid met 12 procent meer afzet van goederen en 23 procent van diensten. De handel met Canada levert in Nederland 16.000 banen op.

(*artikel gaat verder onder de foto)

V.l.n.r: Bouali (D66), Diks (GroenLinks), Bart Jan Koopman (directeur evofenedex), Hugo Paans (directeur ErfGoed), Weverling (VVD), Rik Jacobs (achter, 3D Systems), Cock van Bommel (business development manager ErfGoed), Ahmaouch (CDA) en Alkaya (SP). Niet op foto wel aanwezig: Voordewind (ChristenUnie).
V.l.n.r: Bouali (D66), Diks (GroenLinks), Bart Jan Koopman (directeur evofenedex), Hugo Paans (directeur ErfGoed), Weverling (VVD), Rik Jacobs (achter, 3D Systems), Cock van Bommel (business development manager ErfGoed), Ahmaouch (CDA) en Alkaya (SP). Niet op foto wel aanwezig: Voordewind (ChristenUnie).

 

Onterecht gebleken

De tegenstanders van CETA zijn onder meer bevreesd voor oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren. De afgelopen twee jaar bewezen echter het tegendeel. Zo is de angst voor invoer van vlees van mindere kwaliteit onterecht gebleken. Door de hoge Nederlandse kwaliteitsstandaarden worden de hoeveelheden vlees met een importquota niet gehaald. Ook de totale importwaarde van landbouwproducten vanuit Canada naar Nederland is afgenomen, terwijl de Nederlandse export op het gebied van landbouw is toegenomen, onder andere op het gebied van tuinbouw-, sierteelt- en zuivelproducten.

Veel transparanter

CETA trad op 21 september 2017 voorlopig in werking, met uitzondering van de handel in financiële diensten én de bepalingen over conflictbeslechting, zoals de oprichting van een Investment Court System (ICS). Die treden pas in werking als alle lidstaten het vrijhandelsverdrag hebben geratificeerd. Bijna de helft van de 28 EU-landen moet dit nog doen. Aangezien Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV en SP tegen zijn, lijkt een meerderheid voor CETA in de Eerste Kamer niet vanzelfsprekend. Van enkele onafhankelijke senatoren en ChristenUnie, SGP en 50plus is het standpunt nog onbekend. Het oordeel van de senatoren over arbitrage en het ICS zou daarom wel eens doorslaggevend kunnen worden. Op de wijze waarop de private arbitrage over investeringsconflicten tussen bedrijven en overheden nu in veel handelsakkoorden is opgenomen, was namelijk veel kritiek. Overigens heeft Nederland nog geen ervaring met dergelijke claims. ICS maakt de arbitrageprocedures juist veel transparanter, onder andere doordat het mogelijk is publieke arbiters te benoemen.

Veiligheidskleppen

“Het verbaast ons dan ook enorm dat het anno 2019 nodig is het parlement te moeten overtuigen van de meerwaarde van een dergelijk verdrag”, aldus directeur Bart Jan Koopman van evofenedex. “Vooral omdat het gaat om een verdrag dat is voorzien van alle mogelijke veiligheidskleppen om onverantwoord ondernemerschap geen millimeter ruimte te bieden. Veel mooie mkb-bedrijven hebben inmiddels de weg naar Canada weten te vinden en nieuwe duurzame banen en prachtige samenwerkingen weten te creëren. Die komen zo op de tocht te staan.”
 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder