18-07-2014  EVO-leden melden dat zij de laatste maanden vaak boetes uit Frankrijk krijgen toegezonden. Dit hangt samen met een Europese richtlijn waar Nederland recentelijk uitvoering aan heeft gegeven. Het gaat om richtlijn 2011/82, die een procedure invoert die de Europese lidstaten moeten volgen bij het uitwisselen van informatie over een aantal verkeersovertredingen, zoals rijden met een te hoge snelheid en het niet stoppen voor een rood verkeerslicht.

Kentekenregisters

Door deze Europese richtlijn hebben alle Europese lidstaten in andere lidstaten toegang tot de nationale gegevens uit de kentekenregisters, waardoor zij kunnen vaststellen wie aansprakelijk is voor de overtreding. De boetes kunnen op die manier alsnog bij de overtreder belanden, al zijn de overtredingen in het buitenland begaan.

Systeem

De implementatietermijn voor de richtlijn is op 7 november 2013 verstreken. De implementatietermijn is de tijd die lidstaten hebben om Europese regels om te zetten naar nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. Nederland heeft zich op het laatste moment aan deze deadline weten te houden. Gebleken is echter dat het Nederlandse systeem nog geen Franse kentekens kan herkennen. De Nederlandse bekeuring bereikt de Franse overtreder dus niet. Andersom krijgen Nederlandse leden al maandenlang wel Franse boetes op de mat.

Flitspalen

Om iets aan deze onrechtvaardige situatie te doen, moet de Nederlandse overheid zo snel mogelijk het systeem voor flitspalen aanpassen. Het is volgens EVO merkwaardig dat er wel uitwisseling van kentekengegevens is vastgesteld in de richtlijn, maar dat de Nederlandse apparatuur er nog steeds niet op is toegerust, terwijl de richtlijn al uit 2011 dateert.

Ongelijkheid

EVO vindt deze situatie onbevredigend omdat Nederlandse ondernemers hiermee in een ongunstiger situatie verkeren dan ondernemers uit een andere EU-lidstaat, te weten Frankrijk. EVO neemt contact op met minister Opstelten van Justitie om deze ongelijkheid zo snel mogelijk ongedaan te maken.

Meer informatie

Wie meer wil weten over de juridische mogelijkheden ten aanzien van Franse boetes, kan voor meer informatie terecht op de website van Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).