04-05-2011  Nederlanders kunnen strafpunten opgelegd krijgen in het Duitse verkeerssysteem en worden dus niet enkel beboet.

Vrijwel iedere overtreding komt in aanmerking voor een aantal strafpunten. Overigens geldt dit niet enkel ten opzichte van chauffeurs maar kan dit ook gelden voor de eigenaar van het voertuig wanneer het bijvoorbeeld gaat om de tachograaf of belading.

Bij ‘Ordnungswidrigkeiten’, ofwel lichtere overtredingen, bedraagt het aantal op te leggen punten tussen de 1 en 4.

Ingeval er sprake is van zogenaamde ‘Straftaten’ dan volgt er een bestraffing van 5 tot 7 punten. Dit is echter afhankelijk van de aard en de omvang van het gepleegde strafbare feit.

De opstapeling van het aantal strafpunten kan er toe leiden dat er een officiële waarschuwing wordt uitgevaardigd waarin de mogelijkheid wordt geboden om vrijwillig deel te nemen aan een soort ‘verkeersherscholingscursus’.

Dit kan verplicht worden gesteld ingeval het aantal punten is opgelopen to het gebied van 14 tot 17 punten. Dit is vergelijkbaar met de in Nederland verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG).

Indien een chauffeur of eigenaar meer dan 18 punten heeft behaald, dan wordt het recht ontnomen om een voertuig te besturen en wordt er dus een rijontzegging opgelegd voor onbepaalde tijd.

Ter info: het doorrijden na het veroorzaken van schade of een (bijna) ongeval, kan snel leiden tot het intrekken van de rijbevoegdheid voor een aantal maanden.

EVO organiseert op 12 en 17 mei aanstaande informatiebijeenkomsten (‘Rij boetevrij door Duitsland’) waarin ook dit onderwerp uitgebreid wordt uitgelegd.

Tijdens deze bijeenkomsten worden de belangrijkste verschillen tussen de Nederlandse en Duitse regelgeving behandeld. Tevens wordt uitgelegd hoe de handhaving in Duitsland plaatsvindt en welke stappen u kunt ondernemen tegen een boete.