08-08-2011  In Nederland telt de in cao’s overeengekomen werkweek gemiddeld 37,5 uur. Op jaarbasis werkt een fulltimer 1725 uur. Dat is 10 uur meer dan het Europees gemiddelde.

De overeengekomen werkweek in de Europese Unie plus Noorwegen telde in 2009 37 uur, in 2010 was dit gemiddeld 38 uur. Werknemers met een fulltime baan werkten vorig jaar gemiddeld 39,7 uur.

Dit blijkt uit cijfers van Eurofound, een door de EU opgerichte organisatie voor de verbetering van de leef- en werkomstandigheden.

Roemenen werken het langst, 1864 uur en Fransen het kortst: 1601,6 uur, met een werkweek van gemiddeld 35,6 uur.

Wat het gemiddeld aantal vakantiedagen betreft, zat Nederland met 25 op het Europees gemiddelde. Maar de Nederlandse werknemer kwam er met feestdagen karig vanaf. Exclusief de feestdagen die op een zondag vielen, waren het er vijf. Het Europees gemiddelde lag op 9,6. Spanje spande de kroon met 14 feestdagen. De Grieken en de Portugezen hadden 33 vrije dagen, inclusief de nationale feestdagen. De Roemenen slechts 27 dagen.