12-07-2011 De Rijnafvoer bevindt zich weer op een niveau van 1200 kubieke meter per seconde (m3/s). In de komende week wordt een stijging tot 1500 m3/s verwacht. De basisafvoer van de Rijn, dit is de afvoer die optreedt als neerslag uitblijft, blijft laag.

Hierdoor is het mogelijk dat de Rijnafvoer over enkele weken terug zakt naar lage waarden. Daarom handhaven de waterbeheerders de meest preventieve maatregelen zoals een verhoogd peil in het IJsselmeer en in de boezemwateren.

De grondwatersituatie in grote delen van het rivieren- en poldergebied is inmiddels weer normaal. Maar op de meeste zandgronden is het grondwaterpeil nog steeds veel lager dan normaal. Het neerslagtekort blijft groot.

De beregeningsverboden blijven van kracht, maar gezien het gematigde weerbeeld geeft dit weinig problemen. De veendijken worden nog steeds extra geïnspecteerd en het beheer van de Haringvlietsluizen blijft aangepast om de verzilting te bestrijden. Daarbij wordt het Volkerak-Zoommeer zo veel als mogelijk doorgespoeld met zoet water.