Zoetermeer, 9 juli 2012

Tarieven digitale tachograafkaarten minimaal 25% te hoog

TLN, KNV en EVO hekelen de torenhoge prijzen die ondernemers moeten betalen voor o.a. digitachkaarten. Vervoerders zijn verplicht om deze kaarten bij exploitant KIWA tegen door de overheid goedgekeurde prijzen af te nemen. Volgens de drie organisaties zijn deze prijzen echter minimaal 25% te hoog. TLN, KNV en EVO vinden het ongehoord dat KIWA bij het vervullen van een overheidstaak zoveel winst maakt over de rug van vervoerders. Zij dringen er bij minister Schultz op aan om in te grijpen.

Sinds enkele jaren heeft KIWA een flink aantal vergunningverlenende taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) overgenomen. Het Rijksbeleid schrijft voor dat deze taken kostendekkend moeten worden uitgevoerd. Nu blijkt uit cijfers van commerciële uitvoerder KIWA dat zij enorme winst maakt op een van deze taken, namelijk de uitgifte van digitale tachograafkaarten, die verplicht zijn in het goederen- en personenvervoer over de weg. TLN, KNV en EVO vinden dat de ILT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) grote steken hebben laten vallen bij het opstellen van de contractuele voorwaarden met KIWA. Hierdoor heeft KIWA te veel ruimte gekregen in haar prijsbeleid. Het contract tussen de ILT en KIWA is echter nog steeds niet openbaar, waardoor er vele vragen blijven bestaan.

Wegvervoer de dupe

KIWA maakt niet alleen 25% winst op de uitgifte van de digitachkaarten, maar deze winst wordt door KIWA ook nog eens gebruikt om de verliezen op de uitgifte van producten voor andere typen vervoer te compenseren. Daar bovenop plant KIWA ook nog een nieuwe prijsverhoging voor digitachkaarten vanaf 2013. ‘Ongehoord’, stellen TLN, KNV en EVO, ’want de prijzen die onze ondernemers nu betalen zijn al meer dan twee keer zo hoog als in de ons omringende landen. Onze achterban is terecht zeer boos.’

Contract deugt niet

TLN, KNV en EVO hebben de afgelopen jaren veelvuldig bij minister Schultz aan de bel getrokken om in te grijpen. Zij heeft tot nu toe de bezwaren altijd naast zich neergelegd, onder verwijzing naar het contract tussen de ILT en KIWA. De organisaties roepen in een brandbrief minister Schultz op om nu eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen, het contract met KIWA openbaar te maken en aan te passen om aan de bezwaren van TLN, KNV en EVO tegemoet te komen.