23-12-2015  Nederlandse bedrijven vrezen een afnemende concurrentie tussen rederijen door monopolievorming. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit onder handels- en productiebedrijven die bij verladersorganisatie EVO aangesloten zijn.

De Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht in opdracht van EVO hoe servicegericht rederijen zijn richting handels- en productiebedrijven. De leden van EVO beoordeelden de rederijen waar zij de afgelopen twaalf maanden mee werkten.

Onderzoek

EVO, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, wil dat de keuzevrijheid van bedrijven voorop blijft staan. Individuele rederijen moeten zich volgens EVO daarom blijven onderscheiden op punten als betrouwbaarheid, communicatie, prijs en vaarroutes. Veel handelaren en producenten vrezen echter dat allianties hun keuzes beperken. Gevraagd naar de grootste bedreigingen noemde 28 procent van de bedrijven namelijk de allianties in de containerlijnvaart. Andere zorgen waren de financiële stabiliteit van rederijen en een gebrekkige klantenservice (beiden 9 procent). De uitkomsten van het onderzoek wil EVO met rederijen bespreken om zo samen te koersen op meer betrouwbaarheid.

Beste rederij

Het onderzoek vormde ook de basis voor de ‘EVO Container Liner Shipping Award’ – een jaarlijkse prijs voor de best presterende rederij. De leden van EVO bestempelden Hanjin Shipping vanmorgen tijdens het Havendebat Rotterdam van Nieuwsblad Transport als winnaar. De Zuid-Koreaanse rederij scoorde in het onderzoek van de Erasmus Universiteit het best op het criterium dat handels- en productiebedrijven als belangrijkst noemden: de betrouwbaarheid van de boekingen. Hanjin Shipping scoorde ook het hoogst als het ging om beschikbare laadruimte, de prijs en de kwaliteit van de materialen. Eerder werd de prijs gewonnen door het Japanse ‘K’ Line en het Zwitserse MSC.