Beleid voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kent vele initiatiefnemers

Leestijd 2 minuten

11-3-2021  Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werkt aan nieuwe wetgeving voor het bevorderen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Ook de Eurocommissaris Reynders maakt beleid hiervoor. Desondanks gaat het sommige parlementariërs niet hard genoeg. Zo hebben Europarlementariër Wolters en vier Nederlandse partijen verstrekkende voorstellen in het publieke debat gebracht. Handels- en productiebedrijven zien IMVO als kans en randvoorwaarde bij internationaal ondernemen, maar vrezen tegelijkertijd een ongelijk speelveld ten opzichte van concurrentie uit derde landen of binnen de interne markt als lidstaten eigen beleid vaststellen.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat bedrijven zich inspannen om de risico’s op misstanden in hun handels- en productieketen in kaart te brengen en aan te pakken. Belangrijk vertrekpunt voor het bedrijfsleven zijn de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Deze zijn opgesteld om bedrijven te helpen en transparantie te bevorderen, niet om internationaal ondernemen ingewikkelder te maken of te ontmoedigen. Op deze website kunnen bedrijven direct met de OESO-richtlijnen aan de slag. De normen zijn nu vrijwillig en kennen geen strikt, juridisch bindend kader. Sommige van de hierboven genoemde initiatiefnemers vinden dit te mager.

Verplichte due dilligence

Gisterenavond stemde het Europees Parlement over een wetgevend initiatiefrapport over due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en verantwoording van bedrijven. Rapporteur is Lara Wolters, lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Het voorstel is vergaand in de mate waarin bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor de gehele keten, en wil dat er nationale toezichthouders worden geïntroduceerd, die de bevoegdheid krijgen sancties op te leggen. Het voorstel werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Ook een coalitie van de Nederlandse partijen ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij dienden gisteren in de Tweede Kamer een initiatiefwet met gelijksoortige inhoud in.

Balans opmaken

Demissionair minister Sigrid Kaag vertelde tijdens het IMVO-debat in de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel dat zij werkt aan bouwstenen voor wetgeving. Deze bouwstenen worden gebruikt als voorbereiding voor nationale wetgeving, voor het geval in Europa vertraging optreedt. Eurocommissaris Didier Reynders beoogt zijn beleidsplannen in het tweede kwartaal te publiceren als alle inbreng op de consultaties verwerkt is. Wanneer Nederland een nieuw kabinet heeft, zal mogelijk met een nieuwe minister en een nieuwe Tweede Kamer de balans ten aanzien van de Europese voortgang worden opgemaakt. evofenedex volgt alle beleidsontwikkeling en politieke besluitvorming nauwgezet.

Nederlandse en Europese parlementariërs maken voorstellen voor IMVO

‘Versterk eerlijke handel’ is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.