06-12-2016  Het Bundesarbeitsgericht heeft onlangs bepaald dat de bouw-cao niet voor alle bouwbedrijven geldt. Nederlandse bouwondernemingen met in Duitsland gedetacheerd personeel kunnen de premie (14,5 procent van het brutoloon) die zij aan het vakantiefonds hebben afgedragen, terugvorderen. EVO en Fenedex kunnen ondernemers hierbij helpen.

Afwijkende cao-regeling

De Duitse vakantiewet voor de Duitse bouwnijverheid staat een afwijkende cao-regeling toe, waarin is voorzien dat de werknemer de vakantierechten bij verschillende werkgevers in de bouw ‘opspaart’ en op een gegeven ogenblik bij de werkgever van dat moment te gelde kan maken.

Om de werkgever die de vakantie moet verlenen financieel niet te overvragen, betalen alle bouwwerkgevers aan SOKA-BAU een bepaalde premie, waarmee de vakantierechten worden gefinancierd.

Dwingend

Om te voorkomen dat er op Duitse bouwplaatsen verschillende vakantieregelingen worden gehanteerd, heeft de Duitse wetgever voorgeschreven dat ook voor gedetacheerde werknemers voornoemde bijzondere vakantieregelingen van de Duitse bouwnijverheid dwingend gelden.

Dit is in overeenstemming met de Europese Detacheringsrichtlijn. Voor de financiering van de werkgevers- en werknemersrechten dragen zowel de binnenlandse als de buitenlandse bouwbedrijven in de cao's vastgelegde premies af. De premieafdracht  bedraagt momenteel 14,5 procent van het brutoloon van de werknemer.

Richtlijnen

Recent heeft het Bundesarbeitsgericht bepaald dat de algemeenverbindendverklaringen van de bouw-cao voor een aantal jaren niet stroken met de juridische richtlijnen van de cao-wetgeving. En nu deze algemeen verbindendverklaringen van de cao’s nietig zijn verklaard, heeft dit tot gevolg dat veel bedrijven die niet onder een bouw-cao vallen, dus al die tijd premies aan SOKA-Bau hebben betaald die zij niet hadden hoeven te betalen.

Terugbetaling

EVO en Fenedex beschikken over een netwerk van buitenlandse advocaten die ondernemers van informatie kunnen voorzien over procedures en mogelijkheden van terugbetaling van de te veel betaalde premies. Ondernemers die hierover meer willen weten, kunnen contact opnemen met EVO-bedrijfsjurist Ilhame Saadi.