19-02-2013  Sanec organiseert in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Harare, Deloitte en KLM van 23 tot en met 27 april een oriëntatiemissie naar Zimbabwe voor bedrijven die zich bezighouden met transport en logistiek. De missie biedt bedrijven de mogelijkheid zich te oriënteren en vertrouwd te raken met investeringsmogelijkheden in Zimbabwe.

Economie stabiel

Nu de Zimbabwaanse economie al enkele jaren stabiel is en er sprake is van een gestage groei, neemt de behoefte om de verouderde infrastructuur te verbeteren toe. Om de economische groei te bevorderen, is er bovendien behoefte aan faciliteiten op het gebied van transport en logistiek. De missie biedt ook mogelijkheden om in contact te komen met distributeurs, importeurs, productiepartners en/of salesagents in Zimbabwe.

Meer informatie over de missie staat op de website van Sanec