05-06-2013  De Nederlandse politiek laat belangrijke steken vallen in het creëren van een gunstig vestigingsklimaat. Dit stelt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van verladersorganisatie EVO. ‘De stelling dat bedrijven die iets te vervoeren hebben, zich hier toch wel vestigen zolang Rotterdam ligt waar het ligt, gaat in een globaliserende wereld allang niet meer op.’

Van der Kuijl deed zijn uitspraken op het jaarcongres van EVO. Volgens hem zijn het ondernemingen die de economie weer vlot moeten trekken. ‘Die zorgen voor productie, handel, werkgelegenheid en daarmee voor economische groei en inkomsten voor ons allen, inclusief die van de overheid.’

Duwtje

Nieuwe bezuinigingen moeten volgens Van der Kuijl daarom niet opnieuw ondernemers treffen. ‘Premier Rutte refereert er graag aan, dat hij voor twee derde heeft bezuinigd en voor één derde aan lastenverzwaringen heeft doorgevoerd. Volgens hem is dat ook het recept voor een nieuwe bezuinigingsoperatie. De vraag is of die nieuwe één derde lastenverzwaring voor burgers en bedrijven niet net het duwtje de verkeerde kant op is.’

Denkbeeldig

Ook uitte de algemeen directeur van EVO kritiek op protectionistische geluiden uit de politiek. ‘De neiging van beleidsmakers en politici om de ‘eigen’, nationale vervoermarkt te beschermen, kent bijna geen grenzen. Het klinkt zo mooi: we zetten een hek om Nederland en er komt geen goedkopere buitenlandse chauffeur of transporteur meer in. Maar het hek dat je om Nederland zet, is voor veel handels- en productiebedrijven dan niet meer denkbeeldig.’

Verlaten

Van der Kuijl vreest dat grote bedrijven Nederland uiteindelijk verlaten. ‘Als die bedrijven de logistieke randvoorwaarden zien verslechteren, door beperkingen in de infrastructuur, maar ook door hoge transportkosten en een inflexibele of anderszins beperkte markt, overwegen ze hun gehele operatie te verplaatsen.’