23-08-2011  Nederlandse werkgevers hebben verzuimbeleid met preventie en ondersteuning van de zieke werknemer goed onder de knie. Dat blijkt uit onderzoek van CRF Instituut. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 340 bedrijven en zorginstellingen verspreid over negen Europese landen.

Van de negen onderzochte landen blijkt Nederland samen met België en Groot-Brittannië tot de koplopers te behoren. Dat komt omdat veel grote bedrijven niet beknibbelen op het verzuimbeleid en dat beleid ook in tijden van een crisis handhaven.

In andere landen wordt dan wel bezuinigd, met Italië en Polen als lichtende voorbeelden. Zo blijkt het verzuimcijfer in Nederland stabiel te zijn, terwijl dit in Polen en Italië juist toeneemt. Enkele onderzoeksresultaten:

  • in Nederland daalde in 2009 het ziekteverzuim naar 3,9 procent. In 2008 was dit nog 4 procent
  • In Polen steeg in 2009 het ziekteverzuimcijfer van 5,9 naar 6,3 procent
  • Italië zag in 2009 het ziekteverzuimcijfer stijgen van 3,85 procent naar 4,1 procent

Nederlandse werkgevers met een slecht verzuimbeleid voelen dat in hun portemonnee. Een zieke werknemer kost een bedrijf anderhalf tot twee keer zoveel als zijn brutoloon. Daarnaast moeten Nederlandse werkgevers tot 104 weken het loon van zieke werknemers doorbetalen.