18-01-2016   Met een bijeenkomst bij EVO is de negende editie van Topcoaches voor Toptalent van start gegaan. Dit is een programma van EVO en TLN voor studenten om de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het (HBO) onderwijs te versterken.

Bekijk video

Stevige selectie

Na een uitgebreide selectie in het najaar van 2015 zijn elf van de bijna veertig 4e jaars HBO-studenten Logistiek overgebleven die begin februari starten met hun afstudeeronderzoek bij de leden van EVO en TLN.

Tijdens de kick-off presenteerden deze studenten zich en gaven zij inzicht in de onderzoeken die zij de komende maanden gaan uitvoeren. Hun afstudeeronderzoeken lopen uiteen van selectie van planningsystemen tot  het verkorten van de doorlooptijd voor een logistiek dienstverlener en het ontplooien van logistieke opslag- en distributiefaciliteiten.

Competenties

Tijdens de startbijeenkomst is door een aantal sprekers onderstreept dat het werken aan persoonlijke competenties een belangrijk onderdeel is van dit programma. Maar ook werd besproken dat uit het onderwijs meegebrachte competenties niet altijd goed aansluiten op wat in logistieke functies gevraagd en gewenst wordt. Deze groep toptalenten heeft bewust gekozen voor een wat lastiger afstudeeronderzoek en het actief werken aan competenties sámen met hun coach.

Deelnemende partijen

Aan deze editie van Topcoaches voor Toptalenten doen mee: Scania Production Meppel, Defensie Kenniscentrum Logistiek, Jumbo, DSV Solutions, A.S. Watson, General Logistics Systems Netherlands, Algemene Rekenkamer, Nikon Europe, Geodis, Chemours Netherlands en Hema.

De studenten zijn afkomstig van Hogeschool Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, NHTV, Fontys Eindhoven en Venlo, Hogeschool Inholland Haarlem, Windesheim en HAN.