Negentien gemeenten ondertekenen Green Deal ZES

Er zijn nu totaal 22 gemeenten aangesloten

19-12-2018  Negentien gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondertekenden op 20 december de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek: ze willen in 2025 hun binnensteden zoveel mogelijk uitstootvrij bevoorraden. Goed nieuws, vinden wij.

De negentien gemeenten hebben afgesproken om uiterlijk in 2025 dertig procent minder CO2-uitstoot in het verkeer te realiseren. Verduurzaming van de binnenstedelijke logistiek is al goed voor een vijfde daarvan. Met de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) zetten de gemeenten de eerste stap richting dit doel

Aansluiting bij Den Haag, Rotterdam en Delft

De gemeenten Delft, Rotterdam en Den Haag tekenden de GDZES al eerder. De negentien overige gemeenten in de regio sluiten zich hier nu bij aan, waarmee het totaal nu op 22 komt. Naast lokale overheden hebben de Rijksoverheid, ondernemersorganisaties, voertuigproducenten, brandstofleveranciers, logistieke dienstverleners, verladers en ontvangers en wijzelf de GDZES getekend. De ambities van de GDZES passen namelijk goed binnen onze ambities.

Den Haag goed voorbeeld

De volgende stap richting een emissievrije stadslogistiek is het sluiten van een convenant, met concrete, realistische maatregelen. De gemeente Den Haag heeft al zo’n convenant gesloten en geldt volgens ons als goed voorbeeld. De partijen die dat convenant tekenden zullen bijvoorbeeld bekijken hoe de inzet van elektrische voertuigen voor stadsdistributie gestimuleerd kan worden. En er zal worden onderzocht of de bevoorrading anders kan worden georganiseerd, zodat er minder voertuigen nodig zijn.

‘Goed voor bedrijven en consumenten’

Martina Huijsmans, regiobestuurder MRDH en wethouder in Delft is blij met de ondertekening van GDZES door de gemeenten in de regio. ‘Door ondertekening van de GDZES gaan gemeenten samen met het bedrijfsleven de logistieke sector stimuleren om bij te dragen aan de reductie van CO2. De maatregelen op het gebied van goederenvervoer hebben niet alleen invloed op schonere lucht en daarmee de leefbaarheid van de regio. Het heeft ook effect op de economie. Efficiëntere logistiek is goed voor bedrijven en consumenten. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verkeersveiligheid, want hoe minder voertuigen, hoe veiliger het wordt op de weg.’

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder