Diverse partijen starten onderzoek naar benodigde netwerkcapaciteit voor 2030

Leestijd 1 minuut

27-09-2021  evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ElaadNL starten een onderzoek naar de toekomstige elektriciteitsvraag om te voorkomen dat er in Nederland in 2030, als tientallen binnensteden zero-emisiezones worden, onvoldoende laadcapaciteit is. Onlangs hebben de netbeheerders hun zorgen geuit over de snelle groei van het aantal elektrische voertuigen, waardoor er een probleem dreigt te ontstaan op het elektriciteitsnet. Voldoende netwerkcapaciteit is een belangrijke randvoorwaarde voor het laten slagen van de transitie naar zero emissie goederenvervoer.

Volgens de netbeheerders moet het elektriciteitsnet in woonwijken op verschillende plekken flink worden verzwaard, om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar komt om alle verwachte elektrische personenauto’s te kunnen opladen voor de deur. Het probleem voor de logistiek is minstens net zo groot te noemen. Vanaf 2025 zullen zero-emissie bestel- en vrachtauto’s versneld ingroeien in het wagenpark, waarbij vanaf 2030 alleen nog maar uitstootvrije voertuigen de binnensteden van de 30 tot 40 grootste gemeenten van Nederland in mogen. De gevraagde vermogens die moeten worden geleverd voor het (snel) opladen van elektrische vrachtauto’s gaan enorm groot zijn. Dat betekent dat op bedrijventerreinen en distributiecentra de belasting van het elektriciteitsnetwerk onder druk komt te staan. Daarnaast wordt ook gewerkt aan elektrisch vrachtvervoer over de lange afstand en via de binnenvaart, waarmee de elektriciteitsvraag op andere plekken langs belangrijke goederencorridors zal gaan toenemen.

Onderzoek 

Wij werken er hard aan om de transitie naar duurzaam goederenvervoer met alle betrokken partijen te kunnen maken. Het realiseren van een dekkend netwerk van laadinfrastructuur voor logistiek is daarbij essentieel.  Wij starten daarom een gericht onderzoek naar de eisen waaraan de benodigde laadinfrastructuur moet voldoen. Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet genoeg capaciteit heeft om in 2030 bijna 300.000 elektrische voertuigen voor goederenvervoer op te kunnen laden, brengen wij samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN), ElaadNL en Netbeheer Nederland de toekomstige elektriciteitsvraag in kaart, om zo netbeheerders te helpen voldoende capaciteit voor de toekomst te realiseren. 

Belangstellenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder