20-12-2012  Verladers, reders en andere betrokkenen bij de maritieme sector kunnen op een netwerkbijeenkomst in het Rotterdamse hotel New York kennismaken met de Clean Shipping Index. Deze index is een softwareapplicatie om de milieuprestaties van schepen te meten. Het is ook geschikt om als benchmark te worden gebruikt om de eigen milieu-inspanningen te vergelijken met andere rederijen.

Visie verladers

EVO-beleidsadviseur Marco Wiesenhahn buigt zich op de bijeenkomst over de visie van de verladers op deze ontwikkeling in de scheepvaart en Sara Sköld, directeur van de Clean Shipping Index geeft uitleg en een demonstratie van de index.

Aanmelden

De bijeenkomst in Hotel New York in Rotterdam wordt gehouden op 12 februari en duurt van 16.00 uur tot 18.30 uur. Aanmelden kan bij Merijn Hougee, 06 4548 6373, of per e-mail info@cleanshippingproject.se.