29-05-2012   Afgelopen week is de nieuwe netwerksite voor goederenvervoer in Zuid-Nederland gelanceerd. Op www.netwerkgoederenvervoerzuidnederland.nl kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden kennis uitwisselen, discussiëren en samenwerken.

Doel van de website is het goederenvervoer in Zuid-Nederland naar een hoger plan tillen, meldt het Platform Multimodaal Duurzaam Goederenvervoer, initiatiefnemer van de website.

Samenwerken

Ruud van Heugten, gedeputeerde mobiliteit in Noord-Brabant is enthousiast over het initiatief van het platform. ‘Zonder goederenvervoer staat de economie letterlijk stil. Gezien de grootschalige ontwikkelingen, zoals het gereedkomen van de 2e Maasvlakte Rotterdam in 2013, is het nu van belang om het goederenvervoer zó te organiseren, dat het ook in de komende jaren goed doorstroomt en steden en bedrijventerreinen bereikbaar blijven. Het virtuele netwerk helpt overheden, ondernemers en onderwijs samen te werken.’

Platform

In het Platform Multimodaal Duurzaam Goederenvervoer Noord-Brabant werken de volgende partners samen: MCA Brabant, ProRail, KNV Spoorgoederenvervoer, Bavaria, Mebin, EVO, de Brabantse onderwijsinstellingen, NV BOM, Rijkswaterstaat, gemeenten/regio’s en provincie Noord-Brabant.