20-11-2012  EVO-leden kunnen er zelf voor zorgen dat ze aanzienlijk minder in de file staan door de spits op het wegennet te mijden. Om spitsmijden op de A15 bij Rotterdam te verwezenlijken start De Verkeersonderneming nog dit jaar met het project Truckspotten. EVO steunt dit project.

Doel van Truckspotten is het stimuleren van vervoerders ritten in de spits te mijden en daarmee hun logistieke kosten te verlagen. Om het bedrijfsleven een handje te helpen staat een vergoeding tegenover daadwerkelijk gerealiseerde spitsmijdingen.

Van vrachtauto’s die in de spits op de A15 rijden wordt het kenteken in de spits gespot en een foto gemaakt. De Verkeersonderneming benadert vervolgens in nauw overleg met EVO gespotte (eigen) vervoerders die in de spits rijden en helpt hen spitsmijdingen te realiseren. Daartoe worden ook de verladers benaderd.

Bedrijven die nu al de file willen mijden kunnen contact opnemen met EVO.