13-01-2016  Afgelopen maand publiceerde het Hof 's-Hertogenbosch twee arresten waaruit volgt dat het niet publiceren van het matigingsbeleid voor de boetes op grond van de Wet Belasting zware motorvoertuigen (bzm) onacceptabel is.

Niet verifieerbaar

Het Hof is van oordeel dat een rechter niet objectief verifieerbaar kan toetsen of boetes conform dat beleid zijn vastgesteld. De consequentie van het niet publiceren is dat alle boetes ten minste tot € 160 moeten worden gematigd, aldus het rechtscollege.

Matiging

In deze procedures verklaarde de Inspecteur van de Belastingdienst ter zitting dat bzm-boetes onder omstandigheden kunnen worden gematigd. Dat is beleid naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Rechtbank ’s-Gravenhage in augustus 2010.

Voorwaarden

Op grond van dit interne beleid zou matiging slechts aan de orde zijn als er sprake is van een eerste keer dat de belanghebbende een naheffingsaanslag ontvangt; er meer dan 6 aanslagen per kenteken zijn ontvangen én het betalingsgedrag inmiddels is verbeterd. Ook wordt als eis gesteld dat er in het recente verleden geen naheffingsaanslagen BZM zijn opgelegd.

Vignet

Het gaat om twee zaken waarin ondernemers enkele keren zonder ‘Eurovignet’ met een vrachtauto gebruik hebben gemaakt van autosnelwegen. Dit vignet is het betalingsbewijs voor de bzm. Elke keer dat zonder betaling gebruik wordt gemaakt van een snelweg, levert dit een naheffing en een verzuimboete op. Doordat de Belastingdienst het matigingsbeleid niet heeft gepubliceerd, komt het Hof tot het oordeel dat die verzuimboete omlaag moet.