Nieuw Europees initiatief bedrijfsleven gelanceerd:

Brussel, 27 maart 2012

Vrijwillig programma effent de weg naar duurzaam transport

GREEN FREIGHT EUROPEVandaag is het initiatief dat eerder bekend stond als SmartWay Europe, gelanceerd onder de nieuwe naam GREEN FREIGHT EUROPE. Het programma is geïnitieerd door een groep van meer dan dertig bedrijven, waaronder internationaal opererende verladers en vervoerders. Dit consortium wil Green Freight Europe laten uitgroeien tot hét onafhankelijke, vrijwillige programma voor verbetering van de milieuprestaties van wegvervoer in Europa. De lancering vond plaats in het Stanhope Hotel in Brussel in de aanwezigheid van Eurocommissaris van Transport Siim Kallas, Brusselse beleidsmakers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Over het programma

Het programma biedt bedrijven een platform om de CO2-emissies van hun wegvervoer te verminderen. De emissies worden berekend en gemonitord via een centrale database. Verder kunnen verladers verschillende vervoerders met elkaar vergelijken aan de hand van hun milieuprestaties. Dit stelt logistiek managers in staat de carbon footprint van hun producten te bepalen. Ook vervoerders plukken de vruchten van het programma. De inspanningen worden immers beloond, omdat al doende steeds meer milieubewuste consumenten aangetrokken worden. Verder wordt in het kader van het programma een certificeringssysteem ontwikkeld. Green Freight Europe staat niet op zichzelf; wereldwijd wordt samenwerking gezocht met andere vergelijkbare initiatieven, programma’s en werkgroepen.

Björn Hannappel van Deutsche Post DHL en voorzitter van de Green Freight Europe werkgroep licht toe: ‘Ons programma slaat duidelijk goed aan bij beslissers, beleidsmakers en het bedrijfsleven. Zij onderkennen de noodzaak meer inzicht te krijgen in de emissies van wegtransport om ze te kunnen verminderen. Met Green Freight Europe kunnen we verladers en logistiek dienstverleners voorzien van standaard instrumenten, technologie en pan-Europese benchmarks van de transportsector. Hierdoor kunnen bedrijven direct het resultaat van hun inspanningen zien.’

Andrew Traill, Policy Director bij de Europese Verladersorganisatie (ESC), die samen met EVO het secretariaat voert voor Green Freight Europe, vult aan: ‘We hopen dat we vandaag andere organisaties hebben kunnen enthousiasmeren om zich bij het programma aan te sluiten en onze instrumenten te gebruiken om CO2-emissies te reduceren. De Europese milieudoelstellingen kunnen alleen behaald worden met actieve steun en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij dit soort initiatieven.’