Zoetermeer, 12 december 2011

25 grote Europese bedrijven leidend bij vrijwillig programma voor monitoren, rapporteren en verminderen van CO2-uitstoot

Bij steeds meer bedrijven maakt duurzaamheid een belangrijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Maar veel hiervan hebben moeite hun  prestaties op het gebied van duurzaamheid te meten en te verbeteren. Dit geldt met name voor internationaal opererende bedrijven omdat er binnen Europa veel verschillende initiatieven bestaan met een regionaal of nationaal karakter. Daarom heeft een consortium van grote internationale bedrijven, waaronder HEINEKEN, The Dow Chemical Company en DHL, de krachten gebundeld en het initiatief genomen om een pan-Europees systeem te ontwikkelen waarmee bedrijven CO2-emissies van wegvervoer kunnen verminderen. Onlangs heeft de groep, die inmiddels is uitgegroeid tot een consortium van 25 bedrijven, het initiatief gepresenteerd aan vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Het programma is een Europese versie van het vergelijkbare succesvolle SmartWay Partnership programma in de Verenigde Staten. De ESC (European Shippers’ Council) en verladersorganisatie EVO zijn door de groep bedrijven aangewezen om het programma te managen.De Energy Saving Trust gaat de techniek ontwikkelen. Het programma helpt bedrijven bij de vermindering van de CO2-uitstoot. Door middel van een centrale database kan de CO2-uitstoot worden berekend en gemonitord. Ook kunnen bedrijven hiermee de milieuprestaties van transportbedrijven met elkaar vergelijken. Dit maakt het voor logistiek managers mogelijk de carbon footprint van hun producten te meten. Ook transportbedrijven hebben hier baat bij omdat dit meer en meer klimaatbewuste klanten aantrekt.

De komende maanden wordt hard gewerkt aan de techniek die ten grondslag ligt aan het systeem. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het Europese initiatief met een eigen methodiek en onder een eigen naam gelanceerd.