structurele hervorming van de arbeidsmarkt

Leestijd 2 minuten

16-12-2021  evofenedex is tevreden met het voornemen van het nieuwe kabinet om de arbeidsmarkt de komende jaren structureel te hervormen. In de kabinetsplannen is hiervoor een jaarlijkse begroting van 500 miljoen euro opgenomen. Daarin zullen de adviezen van onder meer de commissie-Borstlap leidend zijn.

Wat de structurele hervorming precies inhoudt wordt nog uitgewerkt, maar in ieder geval gaat het nieuwe kabinet de grote mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken. Iets wat door iedere ondernemer zal worden toegejuicht. Daarbij wordt ook vermeld dat het voor het mkb gemakkelijker moet worden om mensen aan te nemen en te behouden. Verder zijn er plannen om op verschillende manieren het aanbod te vergroten.

Aandacht voor interne wendbaarheid en flexibiliteit

Het kabinet toont begrip voor de behoefte aan wendbaarheid en flexibiliteit bij het bedrijfsleven en erkent het belang hiervan. Volgens de kabinetsplannen gaan werkgevers- en werknemersorganisaties de plannen samen uitwerken om de flexibiliteit bij vaste dienstverbanden te vergroten. Bij het Sociaal Akkoord werd hier al over gesproken en werd gedacht aan een deeltijd-ww, waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Het idee was dat ze zo 20 procent van hun bezetting kunnen afschalen als dat economisch noodzakelijk is. Verder wil het kabinet de inkomenszekerheid verbeteren van flexibele werknemers die via payrolling, detachering en uitzenden worden ingehuurd.

In de adviezen van commissie-Borstlap staat ook dat het flexibel inhuren van zzp’ers wordt teruggebracht. Daarvoor wordt de tool ‘webmodule zzp’ verder uitgewerkt, zo lezen we in de kabinetsplannen. De overheid wil verder toewerken naar een overzichtelijker toeslagenstelsel, een vereenvoudiging van contractvormen en een versimpeling van wet- en regelgeving. Dit heeft als doel dat de regelgeving voor ondernemers eenvoudiger wordt en dat (meer) werken voor werknemers meer loont.

Met aanpassingen in het belastingstelsel worden mensen die in deeltijd werken, in Nederland zijn dat er 4,5 miljoen, naar alle verwachting verleid om meer uren te gaan werken, zonder het risico te lopen dat ze fiscale voordelen, zoals huursubsidie, verliezen. Tot slot staat er in de plannen een lastenverlichting van 300 miljoen euro voor het mkb om tegemoet te komen in de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.

Maatregelen om het aanbod te vergroten

Wat betreft het vergroten van het aanbod op de arbeidsmarkt doet het nieuwe kabinet voorstellen waar we ons goed in kunnen vinden. Zo wordt de kinderopvang voor werkende ouders geleidelijk tot 95% vergoed en de administratie verlegd naar de opvanginstanties. Arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen voor tekortsectoren worden gestimuleerd. En iedereen krijgt de kans om digitaal vaardiger te worden via om- of bijscholing. Verder worden de tekorten aan praktisch en technisch opgeleide werknemers aangepakt, zodat Nederland als vestigingsklimaat interessant blijft.

Er komt een betere aanpak voor werkzoekenden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, door deze groepen van werk naar werk en van uitkering naar werk te begeleiden richting tekortberoepen. De mismatch op de arbeidsmarkt wordt aangepakt met behulp van budgetten voor onderwijs en talentontwikkeling. En mensen met een bijstandsuitkering worden geactiveerd en gestimuleerd om aan het werk te gaan en om zich om- of bij te laten scholen.

Het kabinet spreekt in zijn plannen uit te beseffen dat verschillende bedrijven en sectoren vakkrachten uit het buitenland hard nodig hebben, en neemt zich voor werk te maken van meer structuur in de kennis- en arbeidsmigratie. Met de geleidelijke verhoging van het minimumloon met 7,5% op basis van een 36-urige werkweek zal het werken in Nederland voor vakkrachten uit het buitenland weer wat interessanter worden.

Uitwerking van de plannen

Alle genoemde maatregelen bij elkaar zullen het aanbod op de arbeidsmarkt zowel kwalitatief als kwantitatief vergroten en daar zijn we blij om. Belangrijk daarvoor is wel dat de plannen goed worden uitgewerkt. De voorgenomen arbeidsmarkthervorming verdient de nodige verdieping in de uitwerking. evofenedex zal dit op de voet gaan volgen en de overheid waar nodig van input voorzien.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder