11-03-2013  Op 17 april wordt het KennisDC Logistiek Limburg geopend. Ook vindt die dag de aftrap plaats van het project Innvall[k]. EVO is vanuit haar rol als vertegenwoordiger van verladend Nederland betrokken geweest bij de totstandkoming van het KennisDC Logistiek in Limburg.

Landelijk netwerk

Het KennisDC Logistiek Limburg is onderdeel van een landelijk netwerk van logistieke kennisdistributiecentra. Deze zijn bedoeld om logistieke kennis voor het bedrijfsleven beschikbaar te maken én om te fungeren als een loket waar het bedrijfsleven terecht kan met vragen.

Toegevoegde waarde

In het kader van het KennisDC Logistiek Limburg wordt onder andere invulling gegeven aan het project Innvall[k]. Binnen dit project worden Limburgse bedrijven geadviseerd over en ondersteund bij de uitbreiding van hun toegevoegde waarde, om zo hun positie in de keten te versterken.

De officiële opening van het KennisDC Logistiek vindt plaats op 17 april, van 13.30 tot 18.00 uur, in ‘t Raodhoes aan het Antoniusplein 2, 5921 GV Blerick.