Nieuw: Opslagvoorwaarden voor de binnenvaart

Opslagovereenkomst tussen vervoerder en afzender

29-10-2019  Op verzoek van marktpartijen hebben CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart), BLN-Schuttevaer en ondernemersvereniging evofenedex algemene ‘Opslagvoorwaarden voor de Binnenvaart’ opgesteld. Wanneer er sprake is van opslag van goederen, uitsluitend als opslag of in combinatie met een vervoerovereenkomst, kan er nu eenvoudig een opslagovereenkomst tussen vervoerder en afzender worden gesloten door de ‘Opslagvoorwaarden voor de Binnenvaart’ te gebruiken.

Veel partijen in de binnenvaart gaan ervan uit dat opslag een onderdeel is van het vervoer en daarmee onder de gewone (P&I) schadeverzekering valt. Dit is niet altijd het geval.

Er is gekozen voor een gezamenlijke (tweezijdige) aanpak door binnenvaartorganisaties samen met evofenedex namens handels- en productiebedrijven, omdat draagvlak belangrijk is bij het vaststellen van algemene juridische voorwaarden voor de binnenvaartsector. Deze samenwerking vindt plaats in een neutraal overlegforum: Stichting Vervoeradres. De nieuwe voorwaarden zijn te vinden op de website van de Stichting.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder