24-10-2013  Binnenvaartschippers moeten vanaf 1 november zelf de kosten dragen voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval. Schippers kunnen dan langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten. Daarmee geeft Rijkswaterstaat invulling aan deel C van het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag.

Ecokaart

Om het abonnementensysteem mogelijk te maken, is een aantal open containers langs de vaarwegen vervangen door gesloten containers. Deze zijn alleen te openen met een ecokaart met chip. Ook bij andere afvalinzamellocaties, zoals depots en milieuboten, kunnen schippers alleen nog afval afgeven als zij een ecokaart met chip hebben.

Abonnement

Schippers kunnen kiezen uit twee abonnementsvormen:

  • een totaalabonnement voor niet-oliehoudend KGA en huisvuil. Dit kost 469 euro per jaar.
  • een abonnement voor alleen de afgifte van niet-oliehoudend KGA. Dit kost 194 euro per jaar.

Het is niet verplicht om een abonnement af te sluiten. Zonder abonnement kunnen schippers het afval afgeven bij havens. Het abonnement is niet bedoeld voor grof bedrijfsafval. Dit wordt per kilogram afgerekend tegen een tarief van 1 euro per kilo. De chip en het abonnement zijn verkrijgbaar bij de SAB.

Afvalcontainers

De locaties van de afvalcontainers, de milieuboten en de depots staan op de website van de SAB, www.sabni.nl. Rijkswaterstaat houdt de komende tijd extra toezicht op het illegaal dumpen van afval. Bij overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Meer informatie

Schippers kunnen voor meer informatie over de abonnementen, de ecokaart met chip en de afvalcontainers terecht bij de SAB, telefoon 010 412 95 44.